HAVUÇ PRENSİBİ ( Birinci bölüm )…..


HAVUÇ PRENSİBİ (R)EN İYİ YÖNETİCİLER İNSANLARI ; İŞE DAHİL ETMEK,YETENEKLERİ ELDE TUTMAK VE PERFORMANSI GÜÇLENDİRMEK İÇİN TAKDİRİ NASIL KULLANMAKTADIR ? 

ANA FİKİR  Havuç prensibi , yönetim alanında şimdiye kadar yapılmış en derin çalışmalardan birinin çığır açıcı sonuçlarını gözler önüne sermektedir. On yıllık bir izleme döneminde 200 bin kişiyi ele alan bu çalışma, en başarılı yöneticilerin merkezi özelliğinin,çalışanlarını sıkça ve etkili biçimde takdir etmek olduğunu göstermektedir. Yöneticilerin çalışanlara verdiği anlamlı ödüller ve yapıcı övgüler,onların mükemmelleşmesini teşvik ederekişle ilgili inanılmaz sonuçlara yol açmaktadır.

BU KİTABA NEDEN İHTİYACIMIZ VAR 
Gostick ve Elton bu kitapta,amaç temelli takdirin gücünün işle ilgili çarpıcı sonuçları nasıl yarattığını ve bunların nasıl ölçüleceğini göstermektedir.Bununla birlikte, bu anlamıyla takdir, etkin liderliğin diğer dört özelliğiyle birleştirildiğinde anlamlı hale gelmektedir.

Üstelik büyük yöneticilerin sopayla değil havuçla (/teşviklerle) nasıl yönettiğini ve böylece de  daha yüksek üretkenlik, katılım,personel sürekliliği ve müşteri tatmini elde ettiklerini gösteriyor.

http://www.gulcedekor.com.tr

HIZLANDIRICI: EN İYİ YÖNETİCİLER SIRA DIŞI SONUÇLARI NASIL ELDE EDİYOR ?  

HAVUÇ PRENSİBİ 3 (R)

RESİMLER TIKLANDIĞINDA DOĞAL ÜRÜN TANITIMI AÇILIR.

Eksik olan malzeme  İş dünyasında vizyoner olarak nitelendirilebilecek liderler vardır. İş güçlerinin henüz dokunulmamış potansiyelini gören ve daha da yükselmenin mümkün olduğuna inananlar. Bunlar,uzun yıllardır liderlik tecrübelerini pekiştirdikleri,akıl hocalarına danıştıkları, iş kitapları okudukları ve bir sürü seminere katıldıkları halde çalışanlarını maksimum potansiyellerine kavuşturma konusunda daima yetersiz kalmaktadır.

İhtiyaç duydukları şey ise hızlandırıcıdır.Ekiplerinin şimdi bulundukları yer ile olması gereken yer arasındaki uçurumu kapatacakköprüyü oluşturan eksik malzeme olarak adlandırılan şey.Ve iş yerinde amaca dayalı takdirden daha büyük bir etkiye sahip başka bir hızlandırıcı yoktur.İşte bu da Havuç prensibidir.Şirketinizin başarısını kışkırtmak için amaç temelli takdirin kullanımı.

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar bu sonucu giderek daha çok doğrulamaktadır.

http://tr.sopsy.com1- ” Şirketiniz mükemmelliği takdir ediyor mu ? ” sorusuna verilen cevapta en altta yer alan dördünün hisse başına getiri oranı yüzde 2,4 iken en üstte yer alan dördünde bu oran ortalama yüzde 8,7 idi.

2- ” Yöneticim çalışanların katkılarını takdir etmekle iyi bir iş yapıyor ” diyen şirketlerden üst sıralarda yer alanlar aynı zamanda müşteri tatmini, çalışan tatmini ve işte kalma süreleri gibi konularda da en üst sıralarda yer aldı.

3- işte çok yüksek bir moralle çalıştığını belirtenlerin yüzde 94,4 ü yöneticilerinin takdir konusunda etkin olduğunda hem fikirdi. Bunun aksine iş ortamında moralinin düşük olduğunu söyleyenlerin yüzde 56’sı ise takdir konusunda yöneticilerine geçer not vermedi.

Nakitle ilgili bir not:Nakit en etkili “havuç” ya da “hızlandırıcı” değildir.küçük nakit miktarları kolayca unutulur ve büyük miktarlar da genellikle orta ve üst kademe liderlere bonus olarak verilir.

Araştırma sonuçlarının gösterdiğine göre takdirin etkili olduğu şirketlerde yöneticiler;

1- Daha düşük eleman sirkülasyonuna sahiptir. Yaptıkları işin neden önemli olduğu sorulduğunda insanlar,” önemsendiğini hissettiğini” ve ” takdir edildiğini ” söylemektedir.

2- Daha gelişkin iş sonuçları elde etmektedir. Mükemmelliği yakalamak; takdire yatırım yapmak ve iyi bir mali performansla güçlü bir şekilde ilişkilidir.

3- Liderliğin dört alanında açık ara güçlüdürler; Amaç belirleme, iletişim, güven ve saygınlık. Başka bir deyişle, takdir bir liderin verimliliğini hızlandırır.

HAVUÇ PRENSİBİ 2 (R)

RESİMLER TIKLANDIĞINDA DOĞAL ÜRÜN TANITIMI AÇILIR.

Takdir,çalışanlara,mümkün olan hakkında bir vizyon ve ödülleri toplama konusunda bir arzu verir.Ama bu, tek cevap olmaktan uzaktır. Temeller öncelikli kılınmalıdır.Eğer liderliğin temelleri hakkında usta değilseniz, çalışanların iyi takdiri kabulü ve buna tepkisi konusunda gerekli kurumsal temeli muhtemelen oluşturamazsınız .

Aşağıda liderliğin dört temeli kısa açıklamalarıyla birlikte verilmektedir:

Açık amaçlar belirlemek : Gündelik işleyişlerini tamamıyla vizyonlarına ve değerlerine bağlamış şirketler,çalışanlarına,amaçla ilgili net birduyguyu aşılayabilir. Çalışanlar liderlerinden açıklık bekler; Hedeflerin açıklığı, sürecin açıklığı ve başarının açıklığı. Büyük yöneticiler,şirketin amaçlarını münferit çalışanların amaçlarıyla bağdaştırmanın yollarını arar ve liderliğin anlamı da tam olarak budur.( Hedef belirleme, çalışan tatmini açısından,diğer dört temel özellikten daha önemli bir bağlantıya sahiptir.)

Açık iletişimde bulunmak : Bir şirkette tatminsizliğin en büyük nedeni,tek başına,devre dışı kalmaktır. Kıdemli bir yöneticinin görevi,kurumsal amaçları çalışanlara iletmek ve her düzeyde açık iletişimi sürdürerek onları bu amaçları gerçekleştirmek konusunda motive etmektir.Eğer liderin kendisi bu sürece aşırı müdahale ederse iletişim onun önceliklerine ve amaçlarına göre şekillenebilir.

Güven inşa etme: Liderlere güven duyulan bir şirkette, çalışanlara yapılan yatırımın düzeyi daha yüksektir. Bir çalışan, yöneticinin kendisiyle kalpten ilgilendiğini bilirse, tek başına bu faktör,onu işi ve şirketi için elinden gelenin en iyisini yapmaya itecektir.

İnsanları sorumluluk sahibi kılmak : Sorumluluk sahibi olmak, birinin başkasına verdiği sözü tutmasıdır. Yapılması gereken doğru şey budur. İnsanları sorumlu kılmada anahtar kavram tarafsızlıktır. Liderler olarak çalışanların sadece başarısızlıklarını değil zaferlerini ve başarılarını da görmeyi öğrenmemiz gerekir.

Hızlandırılmış liderlik 

Liderliğin dört temelinin her biri için, Havuç prensibi’nin uygulanması çok güçlü bir hızlandırıcı oluşturur.

RESİMLER TIKLANDIĞINDA DOĞAL ÜRÜN TANITIMI AÇILIR.

RESİMLER TIKLANDIĞINDA DOĞAL ÜRÜN TANITIMI AÇILIR.

Hızlandırılmış hedef belirleme : Çalışanları hedefe daha da yaklaştıran ödüllendirme faaliyetleri, liderlerin,performanstaki hataları yüzlerine vurmak yerine,grubun gidişini olumlı bir tarzda etkilemesini sağlar.Ters giden şeyler yerine iyi noktaların herkes tarafından görülmesi sağlanır.

Hızlandırılmış iletişim : ” Kitleyle iletişim kurun, ama tek tek yönetin. ” Herkese verilecek mesajlar akışı ayarlamak,standartları güçlendirmek ve benzeri açısından önemlidir.Ama davranışı etkilemek, en önemli şeyin ne olduğunu açıklamak bakımından,her bir bireyle tek tek, sık sık ve doğru zamanlarda konuşulmalıdır.Kişiselleştirilmiş takdir herkesin anlayabileceği bir şeydir.

Hızlandırılmış güven :

http://www.vipdukkan.comYaptıkları bir katkı ya da elde ettikleri mükemmel sonuçlar nedeniyle,insanların herkesin gözü önünde takdir edilmesi durumunda, ” güven metre ” ölçeğin üzerinde çıkarak patlar. o anda hem takdir edilen çalışanlar hem mevcut herkes, başarıları kendinize mal etmek bakımından  açgözlü olmadığınız konusunda size güvenir.

Hızlandırılmış sorumluluk : Sıklıkla, sorumluluk sahibi olmaya olumsuz olarak yaklaşılır. Eğer denkleme takdir eklenirse sonuç inanılmaz olabilir. Bir çalışan hak ettiğinde, özellikle de sıra dışı bir şey yaptığında, takdirinizi belirtin. Somut bir takdir ödülü verildiğinde bu daha etkili olacaktır.

Fedakarlar ve beklenti içinde olanlar 

Amaçlarımız bakımında,takdir mekanizmasını belirli bir tarzda uygulama çabasında olan yöneticileri iki kategoride gruplandırabiliriz.

Beklenti içinde olanlar : Takdir ödülü verdiğinde çalışanların, örneğin,gelecek hafta sonu çalışmaları istendiğinde bunu kabul etmesini uman yöneticiler.Bunlar takdir çabalarını performans talepleriyle ilişkilendirir. Kurumsal performansı taşımak istedikleri nokta bakımından aşırı baskı hissederler. Böylece takdir,üretkenliği ve sadakati sürdürmek için manipülasyon aracı haline gelir.

Fedakarlar : Daha insani ve diğerlerini gözeten bir dürtüyle takdir eden yöneticiler. Bu liderler için takdir,beklenti sahibi olanlara göre daha insani ve derin nedenlere dayanır görünmektedir. Fedakarlar, çalışanlarını birey olarak daha fazla önemser ve her birini motive edecek olan şeyin ne olduğunu bulmak için daha fazla zaman harcar. Daha sık takdir ederler ve kayda değer davranışları kutlamak konusunda daha çabuk davranırlar. Çalışanlara nadiren “insanlar”ve hatta ” aile “gibi sözcükleri kullanır ve başarıyı onlarla paylaşmaktan çekinmezler.

HAVUÇ KÜLTÜRÜ : BÜYÜK ŞİRKETLER DÜNYA KLASINDAKİ SONUÇLARI NASIL YARATIYOR ? 

Bir havuç kültürü yaratmak : Şirketinizde çalışanlar kendilerini diledikleri her şeyi yapabilir hissettiklerinde, bir havuç kültürü yaratmışsınız demektir.Çalışanlara değer verilen ve onların katkılarından dolayı takdir edildiği, az bulunan bir ortam. Bu, çalışanlarınız arasında tutku ve performans artışına yol açar.

Bu tutkunun önemli bir bölümü ödül seçimine bağlıdır. Eğer takdir konusuna bir çalışanın gözünden bakarsanız, bunu,yöneticinin ortaya çıkarmak için zaman harcadığı bir bir şey olarak görürsünüz. kesinlikle gerekli ve bir şekilde yapılması gereken bir şey. Bu durum farklı bir düzeyde anlık bir bağlantı yaratır. Takdir, bir çok farklı şekil alabilir. Ama bu şekil ne olursa olsun, en iyi ödül,çalışanın hayat tarzına ve ilgi alanlarına uygun olan ve her bir bireyi neyin motive ettiğine yeterince dikkat eden bir yönetici tarafından verilen ödüldür.

Böyle yapmala yönetici, kendi ilgisini de göstermiş olur.İlgili olmak,önemli olduğunuzu göstermek ve ilgili olduğunuz insanlar üzerinde bir etkiye sahip olmak demektir.Ve başka hiç bir şey sizi,havucu veren adam yada kadın olmaktan daha fazla ilgili kılamaz.kaynak businesssummaries

HAVUÇ PRENSİBİ ( İkinci bölüm) İÇİN TIKLAYINIZ

HAVUÇ PRENSİBİ ( İkinci bölüm )

Reklamlar

6 thoughts on “HAVUÇ PRENSİBİ ( Birinci bölüm )…..

 1. Geri bildirim: HAVUÇ PRENSİBİ ( İkinci bölüm )….. | ÇELEBİ KAPTAN

 2. Geri bildirim: HAVUÇ PRENSİBİ ( Üçüncü ve son bölüm )….. | ÇELEBİ KAPTAN

 3. “Bencede doğru bır analiz olmuş. Yöneticiler çalışanlarını, emekleri karşılığında takdir edip; onları motive ettikçe istedikleri sonuca muhakkak ki ulaşırlar…”

  Emira Rende

  • Değerli yorumunuz için çok Teşekkür ederim Emira hanım. Aynı konunun diğer ikinci ve üçüncü bölümlerde de görüşmek üzere

 4. Prensip değişik kriterlerle güzel belirlenmiş,tebrikler.
  Özellikle beğendiğim:1-Hızlandırılmış iletişim.2-Güven inşa etme.3-Bir havuç kültürü yaratma;1.
  paragraf.

  • Nejat bey değerli yorumunuz ve beğeniniz için çok teşekkür ederim. Umarım aynı beğeniyi yazının 2 nci ve 3 ncü bölümlerinde de hak edebiliriz Saygı ve selamlarımla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s